ZUS

Biuro Rachunkowe "Wanda"
NIP: 522-001-79-56
REGON: 012371106

Nr Konta Bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Nr 31 1050 1041 1000 0005 0130 5015
biuro@wandabr.pl

Składki ZUS od 01.01.-31.12. 2016 r.

Rodzaj składki

konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 ( 2 433,- zł)

konto:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 

772,96

713,35

Ubezpieczenie zdrowotne – 9%

( 3 210,60 )

konto:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

do odl. 248,82

288,95

288,95

Fundusz Pracy

(2 433,- zł)

konto:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

59,61

59,61

Razem:

1 121,52

1 061,91

 

„Mała składka” dla firm powstałych po 24 sierpnia 2008 r.

(na 2016 r.)

Rodzaj składki

konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 (555,-zł)

konto:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 

176,33

162,73

Ubezpieczenie zdrowotne – 9%

( 3 210,60 zł )

konto:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

do odl. 248,82

288,95

288,95

Razem:

465,28

451,68